Traditionell kinesisk medicin – TCM

Traditionell Kinesisk Medicin brukar man förkorta TCM också på svenska. Enligt de äldsta skriftliga källorna är denna lära mer än 2500 år gammal. Det finns arkeologiska fynd som talar om att TCM är så gammal som 3600 år. Oavsett så klassas den traditionella kinesiska medicinen som en av de äldsta sjukvårdssystemen i världen och även vi i väst kan dra nytta av dessa kunskaper.

Arbetar jämsides med skolmedicinen

Som hörs på namnet är synsättet utvecklat efter traditionella metoder men trots det följer TCM med i moderna forskningsråd. I Kina arbetar nämligen utövarna av den traditionella medicinen sida vid sida med skolmedicinen. Att traditionell kinesisk medicin skulle vara humbug som många i västvärlden anser är felaktigt.

Ser till hela människan

En av de främst skillnaderna mellan skolmedicin och TCM är att den traditionella kinesiska medicinen har prövats praktiskt och inte i laboratorium. I flera tusen år har olika tekniker och växter testats under skilda former. En annan mycket viktigt faktor är att traditionell kinesisk medicin ser till hela människan samt vill bota orsaken till problemen.Den västerländska medicinen botar oftast bara symtomen men huvudproblemet till det onda kvarstår. För att kunna ställa en diagnos gör sjukvårdsutövarna en helhetsbild av den som söker hjälp. Frågor som ställs är bland annat hur kosten ser ut, vad patienten har för livsstil, hur klimatet är där patienten bor osv.? Svaren på frågorna behandlas och sammanställs för att kunna ställa en diagnos. Då kan också behandlingen påbörjas. Inom TCM tar man bort de faktorer som inte spelar roll för patientens mående, man säger att den är deduktiv. Sjukvårdsutövarna kommer fram till en eller två saker som patienten bör förändra i sitt liv för att må bra.

Konfucianism, taoism och buddhism

TCM bygger på grundantaganden inom filosofierna och religionerna konfucianism, taoism och buddhism men idag är utövandet inte förbehållet en viss typ av religion. Det handlar om att komma till rätta med obalanser, att balansera yin och yang samt de fem elementen jord, eld, luft, vatten och metall. Inom TCM arbetar man också med förebyggande vård, att energin ska flöda fritt genom kroppen utan att hindras eller blockeras. Det är i blockeringarna som ett symtom skapas. Genom exempelvis akupunktur kan man lösa upp den energi som har fastnat i patientens meridianer, energibanor, och på så sätt frigöra personen från symtomen. Personen måste dock bli medveten om grunden till problemet för att energin inte ska fastna igen eller få regelbundna behandlingar inom exempelvis akupunktur, akupressur eller healing.