Den hårda vägen till läkarexamen i Kina

I Kina läser man numera framförallt västerländsk medicin när man utbildar sig till läkare, även om det också finns möjlighet att utbilda sig inom traditionell kinesisk medicin på universiteten. Utbildningssystemet följer det brittiska systemet, men man har komprimerat det från 6 år till 5 år. Det finns 49 lärosäten som är godkända av den kinesiska staten för att utbilda inom medicin. Många av dem erbjuder nu också utbildningar på engelska dit människor från andra länder kan komma för att studera, för att sedan återvända till sitt eget land och arbeta där. Det är billigare att studera i Kina än på många av de andra internationella utbildningarna.

Utbildningen

Grundutbildningen för den som vill bli läkare är oftast fem år, men kan också vara sju år. När man läst sina fem år för att bli läkare krävs det att man också arbetar kliniskt innan man blir helt färdig. För det mesta handlar det om 3-6 år, men för vissa specialiseringar krävs det upp till åtta år innan man anses ha uppnått rätt kompetens. Läser man en utbildning på sju år är det kliniska arbetet och utbildningen mer sammanlänkat, och man behöver inte lägga lika många år efter utbildningen innan man är färdig.

Västerländsk eller traditionell kinesisk medicin?

På de flesta vårdcentraler och sjukhus dominerar det västerländska medicinska synsättet, och det är också i det man får mest utbildning innan man blir läkare. Samtidigt finns de två olika formerna parallellt, och traditionell kinesisk medicin används också på de flesta håll. Den traditionella medicinen ses då för det mesta som ett komplement till den västerländska medicinen, där tonvikten ligger.

Det är mycket mer inslag av TCM än man kanske kan föreställa sig när man är van vid Sverige. Varje sjukhus har en avdelning där man kan få behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin, till exempel örtmedicin, akupunktur, kinesisk massage. Vissa sjukhus är dessutom TCM-sjukhus, varje region ska ha åtminstone ett, och då domineras det helt av den traditionella medicinens metoder.

Det finns TCM- universitet, som är ungefär en femtedel av universiteten, där man kan få utbildning i traditionell kinesisk medicin. De universiteten har också sjukhus knutna till sig, och har då framförallt ansvar för de behandlingar som ges utifrån traditionell medicin.

De flesta som söker vård söker sig först till västerländsk vård, men efter undersökning, diagnostisering och behandling kan de gå till en TCM-läkare för att få kompletterande behandling. Allt fler läkare väljer dessutom att utbilda sig inom båda områdena och kan ge integrerad behandling.