Kostnadjämförelse – tid och pengar

Svensk sjukvård är bra tycker många men trots allt finns det en hel del brister. En del sjukdomsfall kan inte åtgärdas med traditionell medicinsk vetenskap vilket innebär att patienter måste söka sig till alternativ vård. En del behandlingar som exempelvis mot malaria och vissa cancerformer förblir verkningslösa och då är ”Goda råd dyra” som talesättet säger. För visst finns det metoder som kan hjälpa, kinesisk läkekonst till exempel. Men den kan inte det svenska sociala nätverket bekosta trots att kinesiska Youyou Tu fick Nobelpris som bevis för att hennes vetenskapliga örtmedicin har minskat dödligheten för personer som lider av malaria. TCM eller på svenska TKM står för Traditionell Kinesisk Medicin som är ett samlingsnamn för behandlingsformer där bland annat akupunktur ingår som kan lindra verkningar av cancer.

Tjäna ihop till läkaren inom alternativmedicin

Dock måste den som vill ta del av alternativ medicin bekosta detta själv och det är ganska dyrt. Men man borde ge TCM ett försök om inget annat hjälper vilket i längden sparar både tid och pengar. Tid är något som många cancerpatienter inte har. Har man inte ekonomi för behandlingar så blir det svårt men en vinst på hasard kan hjälpa till. Att exempelvis spela på Svenska Spels Lotto har ganska dåliga förutsättningar eftersom endast 45% av spelarnas insatser går till vinstutbetalning. Annat är det med casinon online allasvenskacasinon.com där minst 95% går tillbaka till spelarna. För många blir spel den enda chansen till ett bättre liv, speciellt om man är sjuk. Att spel på casino kan tyckas som halmstrå men faktum är att många storvinnare kan vittna om motsatsen.

Kombination västerländsk medicin och TCM

Kineserna anser att sjukdomar som cancer och malaria med flera är tecken på att människans kropp är i obalans. Västerländsk medicin som opererar bort cancersvulster går inte till roten med problemet anser de. det sjuka kommer ofta åter trots lyckade operationer. Med olika inriktningar inom TCM behandlar man hela människan och även dennes relation till omvärlden. Kineserna anser att sjukdomar måste bekämpas på alla nivåer, inte minst själen måste delta i tillfrisknandet. TCM är inte lika verkningsfullt som cellgifter mot cancer men tillsammans med örtmedicin och akupunktur har stora framsteg gjorts även vid långt framskridna cancerformer.