Synen på TCM i Sverige

TCM (på svenska även TKM) står för Traditional Chinese Medicine, eller Traditionell Kinesisk Medicin. Det är ett samlingsbegrepp för ett antal behandlingsmetoder inom alternativmedicinen, som – inte helt oväntat – har sitt ursprung i Kina. Läran baseras på historiska skrifter, men även på begrepp som yin & yang och de fem faserna. Till skillnad från modern konventionell sjukvård, så kallad evidensbaserad medicin, lägger TCM inte så stor vikt vid kroppens uppbyggnad, utan snarare vid så kallade funktionella enheter vilka reglerar processer som matsmältning, läkning, andning och åldrande.

Idag används TCM brett i länder världen över, vid sidan av konventionell sjukvård. Så även i Sverige, där metoderna praktiseras av ett stort antal terapeuter. Överlag är samhällets syn på TCM-läran relativt accepterande. Men som i de flesta fall finns det två läger, där det ena utgörs av skeptiker i olika utsträckning. För dig som är intresserad av hälsa och behandlingsmetoder i största allmänhet rekommenderar vi för övrigt en titt på Villanytt.se, där du kan ta del av dagliga nyheter inom det området.

Synen på TCM i Sverige

Olika metoder

Vad är då TCM egentligen? Den antagligen mest kända behandlingsmetoden är akupunktur, där strategiska punkter behandlas med nålar. Andra exempel är örtmedicin, massage, qigong, vilket enkelt uttryckt är en motionsform, akupressur, som liknar akupunktur fast utan nålar, samt koppning, som är en av de senaste trenderna inom skönhetsvärlden. Dessa kombineras gärna med målinriktad kostrådgivning för att få en holistisk helhet. En allmän uppfattning om TCM kan nog sägas vara att du själv bör vara övertygad anhängare för att få ut bästa effekt av din behandling.

Vad botar det?

I grunden syftar TCM till att reglera obalanser i kroppen. Dessa kan dels utgöras av det vi i västvärlden kallar sjukdomar och skador. Dels kan det handla om tillstånd som har en mer vag karaktär, som mental och psykisk ohälsa, stress, spänningar eller magproblem. Diagnosen är en mycket viktig del av behandlingen. Det är utifrån ställd diagnos som terapeuten beslutar vilken metod som passar för just dig. I Kina har TCM under senare tid moderniserats något, i och med att kineserna till viss del har integrerat läran i landets konventionella sjukvård.