TCM växer globalt i popularitet

Traditionell kinesisk medicin (som ibland förkortas TCM efter det engelska Traditional Chinese Medicine) är något som får allt mer uppmärksamhet och blir mer populärt även i västvärlden. När Youyou Tu fick Nobelpriset fick metoderna en större legitimitet och allt fler sökte sig till kinesisk medicin.

Grundtankar i kinesisk medicin, och vårt moderna samhälle

I västerländskt medicinskt tänkande utgår man från att försöka hitta en sjukdom eller ett problem och sen bli av med det, genom olika behandlingsmetoder. I kinesisk medicin har man istället fokus på helheten, och ser hur förändringar i kroppen skett. Istället för att bara se förändringarna som ett problem som ska elimineras, så ser man hur förändringen framkallat en obalans. Obalansen skapar signaler, och signalerna är det vi i västerländsk tradition brukar kalla symptom. För att symptomen ska kunna botas behöver man nå den obalans som ligger till grund för dem. Man tänker sig att det inte fungerar att ha för stort fokus på symptomen, om man verkligen vill bli av med dem, utan att man måste se vad som finns bakom.

I det samhälle vi lever i nu, där stressen är stor och många drabbas av sjukdomar till följd av det, upplevs den västerländska medicinens sätt ofta otillräckligt. Den som till exempel är utmattad kan lättare känna igen sig i hur kinesisk medicin tänker, om en helhet som påverkats, och hur symptomen inte egentligen är själva problemet. Med den överbelastade vården är det dessutom svårt att få vad man behöver, och att vända sig till TCM är då något som ligger nära till hands.

Olika behandlingsformer

I Sverige hamnar traditionell kinesisk medicin bland de alternativa behandlingarna, eftersom allt som inte ingår i den västerländska medicinen hamnar där. Det finns fem behandlingsformer som är de huvudsakliga och ses som de viktigaste i TCM: örtmedicin, akupunktur, qi gong och kinesisk massage. Andra behandlingsformer som används och som är besläktade med huvudformerna är bland annat akupressur, öronakupunktur, kinesisk kiropraktik, kostråd, koppning, skrapning och taiji quan.

Både qi gong och taiji är lugna träningsformer som utgörs av långsamma rörelser, och som ska kunna återställa balansen i kroppen. Det är former som kan passa många stressade, med sitt fokus på andning, att släppa de tankar man uppfylls av och fokusera på nuet. Förmodligen är det en av anledningarna till att de blivit så populära de senaste årtiondena.

De andra behandlingsformerna är mer vad man även i västvärlden brukar tänka på som behandling, där man snarare är mottagare än gör så mycket själv.