Vad vet vi att TCM hjälper mot?

Vad TCM hjälper mot

När kroppen och psyket mår bra kan energin flöda fritt och utan problem i våra meridianer, kroppens energibanor. När det uppstår en obalans visar det sig genom ett eller flera symptom. Det är orsaken till symptomen som måste botas. Hur länge människan har använt sig av TCM råder det delade meningar om, de nyaste källorna är 2500 år gamla men det finns arkeologiska utgrävningar som visar på att läkekonsten har brukats i minst 3600 år. Genom dessa årtusenden har man kommit fram till att TCM kan bota mycket. Traditionell kinesisk medicin använder sig av flera metoder och är ett samlingsnamn för exempelvis akupunktur, örtmediciner och healing. Vilken metod som används beror dels på vilket problemet är och dels på vilken teknik som utövaren föredrar eller är upplärd inom.

Vitt skilda symptom

TCM kan behandla många olika sjukdomar, både symptomen och orsaken försöker man komma till rätta med. Några exempel är barnlöshet och fertilitetsproblem, hudproblem som psoriasis och akne, hosta och problem med bihålorna, migrän, magproblem, pms och andra kvinnorelaterade sjukdomar, yrsel, inflammationer, ångest, sömnsvårigheter, koncentrationsproblem, värk och stelhet. Vad som är viktigt att känna till är att ovanstående bara är exempel och det finns inga vetenskapliga belägg för att det ska fungera. Däremot har många människor uppgett att behandlingarna faktiskt har fungerat.

Vilka behandlingar ges

Vid fertilitetsproblem kan flera olika behandlingar vara aktuella som exempelvis akupunktur eller reiki. Healingformen reiki återupptäcktes av  Usui Mikao år 1922. Det är en handpåläggningsteknik som kan hjälpa mot det mesta och som hämtar kraft från det högsta goda. Det är inte utövaren som bär på kraften utan denna är endast ett kärl eller en överföringskanal. Genom den universella energin kan blockeringar lösas upp i energibanorna och på så sätt flödar energin fritt igen. När energin kan färdas utan problem har vi inga svårigheter eller sjukdomar. För att ett problem eller tillstånd ska kunna botas kan flera behandlingar krävas. Det är också möjligt att skicka reiki på distans och patienten och utövaren behöver därför inte bo i samma stad eller ens i samma land. Utövaren måste minst ha genomgått nivå två i en reikiutbildning för att kunna sända healing på distans. Energin överförs till patienten och löser upp eventuella blockeringar i personens chakran eller meridianer. Metoden liknar till stora delar akupunktur eller akupressur eftersom båda handlar om att få energin att flöda fritt. Behandlingarna går att förstärka eller rikta in med hjälp av salvor eller exempelvis hopkok på örter.